Šiuo metu mokykloje yra fortepijono, smuiko, akordeono ir pučiamųjų instrumentų skyriai, choras, vokalinis- estradinis ansamblis, liaudiškos muzikos kapela. Nuolat gerėja mokymosi sąlygos, atnaujinama biblioteka, įgyjami nauji muzikos instrumentai. Įsimintiniausias 2002 m. renginys kaip tik ir buvo naujo fortepijono "Estonia" prezentacija- koncertas. Šiuo koncertu mokyklos mokytojai ir mokiniai atsidėkojo Vilniaus raj. merei, švietimo skyriui už suteiktą galimybę praturtinti mokyklos salę antru fortepijonu. Tuo pačiu prasiplėtė ir ansamblinio muzikavimo galimybės, kadangi nemaža dalis fortepijoninės literatūros yra skirta atlikti ir dviems fortepijonams. Kaip tik tokios muzikos pavyzdžiais koncertą vainikavo garbingosios viešnios: profesorė V. Vitaitė ir docentė A. Žvirblytė.


Mokyklos choras nuolat koncertuoja, dalyvauja Dainų šventėse, įvairiuose festivaliuose. Jau 30 metų ( nuo 1987 m.) mokyklai vadovauja direktorė P. Pocienė ir per visus šiuos metus mokykla nuolat gražėja ir plečiasi. Papildomai įrengtos dvi klasės, mokytojų kambarys, atnaujinta salė, suremontuotos klasės, kompiuterizuota solfedžio klasė. Pastaraisiais metais mokykla "pasipuošė" nauju stogu ir baltomis dailylentėmis.
   
Šiuo metu mokykloje yra fortepijono, smuiko, akordeono ir pučiamųjų instrumentų skyriai, choras, vokalinis- estradinis ansamblis, liaudiškos muzikos kapela. Nuolat gerėja mokymosi sąlygos, atnaujinama biblioteka, įsigyjami nauji muzikos instrumentai. Įsimintiniausias 2002 m. renginys kaip tik ir buvo naujo fortepijono "Estonia" prezentacija- koncertas. Šiuo koncertu mokyklos mokytojai ir mokiniai atsidėkojo Vilniaus raj. merei, švietimo skyriui už suteiktą galimybę praturtinti mokyklos salę antru fortepijonu. Tuo pačiu prasiplėtė ir ansamblinio muzikavimo galimybės, kadangi nemaža dalis fortepijoninės literatūros yra skirta atlikti ir dviem fortepijonams. Kaip tik tokios muzikos pavyzdžiais koncertą vainikavo garbingosios viešnios: profesorė V. Vitaitė ir docentė A. Žvirblytė.