Vilniaus rajono Nemenčinės muzikos mokykla

pdf_ico

Mokymo programa mūsų mokykloje trunka 8 metus.
Pradinėse klasėse mokiniai turi po dvi pagrindinio instrumento ir muzikos rašto pamokas bei choro
arba ansamblio užsiėmimus. Vyresnėse klasėse dar yra viena muzikos literatūros pamoka per savaitę.
Visų skyrių moksleiviai (išskyrus fortepijono skyrių) turi galimybę papildomai mokytis skambinti fortepijonu.
Mokykloje yra choras, estradinis- vokalinis ansamblis, smuikininkų, pučiamųjų bei akordeonistų ansambliai, vokalo fakultatyvas. Pamokos vyksta po pietų, tačiau prireikus sudaromos rytinės grupės. Baigusiems mokyklą išduodamas papildomojo ugdymo pažymėjimas. 

Stojimo tvarka

Į mokyklą priimami vaikai nuo 6 metų į parengiamąją grupę, o vyresni- į pagrindinius skyrius.
Į akordeono ir pučiamųjų skyrius gali stoti ir 9- 10 metų vaikai. Stojamieji egzaminai į mokyklą vyksta
pirmosiomis birželio mėn. dienomis, prieš tai skiriama konsultacija. Konsultacijos metu tėveliai užpildo prašymą. Stojamųjų egzaminų metu tikrinami vaikų gebėjimai: klausa, atmintis, ritmo pojūtis. Stojamųjų egzaminų rezultatai skelbiami jau sekančią dieną (mokyklos skelbimų lentoje iškabinamas įstojusiųjų sąrašas).
Tikslią stojamųjų egzaminų datą galima sužinoti mokykloje arba paskambinus į mokyką, bei ji bus skelbiama
šiame tinklalapyje. 

Naujų mokinių priėmimo į muzikosmokyklą tvarkos aprašas