Vilniaus rajono Nemenčinės muzikos mokykla

Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos duomenų apsaugos pareigūnas 
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos duomenų apsaugos pareigūne paskirta vyr. mokytoja  Irma Vidugirienė. Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.  Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus. Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos duomenų apsaugos pareigūną Liudmilą Kornevą, tel. ​8 (5) 2371561, 
el.p. liudmila.korneva@nemmokykla.lt

pdf_ico

Privatumo politika

Duomenų saugumo politika

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės